Reflexens dag

Inspirerad av Finland och Norge så försöker jag skapa en årligen återkommande dag där vi ska fira reflexen varje år.

Föreställ er en dag, där man på skolor och bibliotek, kanske museum och andra instanser firar reflexens dag genom att skapa medvetenhet och en självklarhet att vi har reflexer när det blir mörkt. Precis som det idag är en självklarhet att ha bälte i bilen, eller hjälm när vi cyklar.

Länge leve Reflexen! 🤩

Hjälp mig skapa denna dag tillsammans, på reflexens dag på FB, https://www.facebook.com/profile.php?id=100095057160172